QANUN

volkan gumuslu
Version 3.01
Prix 0.99€
Categorie Instruments / Cordes
Note
Compatible avec
 • Tous les appareils
 • iPad2 3G
 • iPad2 Wifi
 • iPad 3G
 • iPad Wifi
 • iPhone 3G
 • iPhone 3GS
 • iPhone 4
 • iPod Touch avec micro
 • iPod Touch 4eme Gen.
 • iPod Touch 3eme Gen.
 • Langues ,
  Sorti le 29 juin 2011
  Mis à jour le 14 janv. 2018
  Taille 47.3 Mo
  Téléchargements108
  Th?s appl?cat?on allows you to play the Turk?sh and arab?c class?cal ?nstrument qanun on your ?phone .
  ?t ?s very easy to use and ?s just the same as play?ng the class?cal ?nstrument ?n real l?fe .
  the sound effects used are taken from a qanun played l?ve and were recorded ?n a stud?o .
  you can also play turk?sh and arab?c maqam us?ng the ?nstrument
  We hope you have fun us?ng th?s ?nstrument as ?t ?s very easy and real?st?c.

  K?sa süreli indirim 2.99 yerine 0.99

  iPhone için özenle haz?rlad???m?z kanun u çalarken gerçekten büyük bir zevk alacaks?n?z.Gerçek kanuna birebir uygun olarak tasarlanan sanal enstruman?m?z?n baz? özellikleri ?öyle ;

 • Multible touch özelli?i sayesinde ayn? anda iki elinizide kullanabilirsiniz.Örne?in gerçek kanundaki gibi sol elinizin...
 • plus...
  Th?s appl?cat?on allows you to play the Turk?sh and arab?c class?cal ?nstrument qanun on your ?phone .
  ?t ?s very easy to use and ?s just the same as play?ng the class?cal ?nstrument ?n real l?fe .
  the sound effects used are taken from a qanun played l?ve and were recorded ?n a stud?o .
  you can also play turk?sh and arab?c maqam us?ng the ?nstrument
  We hope you have fun us?ng th?s ?nstrument as ?t ?s very easy and real?st?c.

  K?sa süreli indirim 2.99 yerine 0.99

  iPhone için özenle haz?rlad???m?z kanun u çalarken gerçekten büyük bir zevk alacaks?n?z.Gerçek kanuna birebir uygun olarak tasarlanan sanal enstruman?m?z?n baz? özellikleri ?öyle ;

 • Multible touch özelli?i sayesinde ayn? anda iki elinizide kullanabilirsiniz.Örne?in gerçek kanundaki gibi sol elinizin parmaklar? ile akorlar? çalarken sa? eliniz ile de melodi çalabileceksiniz.
 • Hassas koma ayar ekran? ile gerçek kanunda kullan?lan mandal sisteminden çok daha hassas bir sistem ile seslere istedi?iniz hassasiyette komalar verebileceksiniz.
 • Haz?r bemol, diyez ve naturel dü?meler ile kolayca istedi?iniz dizileri olu?turabilirsiniz.
 • Gerçek kanun'u profosyonel studyo ortam?nda kay?t ederek olu?turulmu?tur.
 • Notalar? görebilirsiniz.
 • Gerçek kanundan al?nan mandal efektleri kullan?lm??t?r.

 • Kanun ile Türk Musikisinin en hassas komalara sahip makamlar?n? rahatça çalabilirsiniz.Sadece e?lenmek için kullan?labilece?i gibi Profosyonel müzisyenlerin ve konservatuar ö?rencilerininde yararlanaca?? bir kaynakt?r.

  Kullanici yorumlari

 • Kanun çalan birisi olarak çok e?lenceli buldum bu kadar?n? beklemiyordum te?ekkürler app store?stanbul76
 • eme?inize yüre?inize ve ellerinize sa?l?k çok te?ekkürler mükemmeltodoza
 • Klasik Türk Musikisi sevenller için muhte?em bir uygulama.Kesinlikle tavsiye ederimdimidire
 • Çok ba?ar?l?.Bu kadar güzel olabilece?ini tahmin etmiyordum.Yapanlar?n ellerine sa?l?kNicknicktir


 • moins...
  Volkeman QANUN

  Vous devez vous identifier pour poster un commentaire:

  Identifiez vous grace à votre compte 440Software (MacMusic, PcMusic, 440TV, 440Forums, 440Software, ...) ou via votre compte FaceBook, Twitter ou Google.

  Autres Applications iOS par Volkeman (1)

  This application allows you to play the Turkish and Arabic classical instrument UD on your iphone . ?t is very easy to use and is just the same as playing the...
   QANUN
   Volkeman QANUN
   Volkeman
   class
   'autodesc'
  user
  Bienvenue visiteur:
  Sponsor
  Partager