QANUN

volkan gumuslu
Version 3.01
Price $0.99
Category Instruments / Strings
Rating
Compatible with
 • All devices
 • iPad2 3G
 • iPad2 Wifi
 • iPad 3G
 • iPad Wifi
 • iPhone 3G
 • iPhone 3GS
 • iPhone 4
 • iPod Touch with mic
 • iPod Touch 4th Gen.
 • iPod Touch 3rd Gen.
 • Languages ,
  Release Date Jun 29, 2011
  Updated On Jan 14, 2018
  Size 47.3 Mo
  Downloads108
  Th?s appl?cat?on allows you to play the Turk?sh and arab?c class?cal ?nstrument qanun on your ?phone .
  ?t ?s very easy to use and ?s just the same as play?ng the class?cal ?nstrument ?n real l?fe .
  the sound effects used are taken from a qanun played l?ve and were recorded ?n a stud?o .
  you can also play turk?sh and arab?c maqam us?ng the ?nstrument
  We hope you have fun us?ng th?s ?nstrument as ?t ?s very easy and real?st?c.

  K?sa süreli indirim 2.99 yerine 0.99

  iPhone için özenle haz?rlad???m?z kanun u çalarken gerçekten büyük bir zevk alacaks?n?z.Gerçek kanuna birebir uygun olarak tasarlanan sanal enstruman?m?z?n baz? özellikleri ?öyle ;

 • Multible touch özelli?i sayesinde ayn? anda iki elinizide kullanabilirsiniz.Örne?in gerçek kanundaki gibi sol elinizin...
 • more...
  Th?s appl?cat?on allows you to play the Turk?sh and arab?c class?cal ?nstrument qanun on your ?phone .
  ?t ?s very easy to use and ?s just the same as play?ng the class?cal ?nstrument ?n real l?fe .
  the sound effects used are taken from a qanun played l?ve and were recorded ?n a stud?o .
  you can also play turk?sh and arab?c maqam us?ng the ?nstrument
  We hope you have fun us?ng th?s ?nstrument as ?t ?s very easy and real?st?c.

  K?sa süreli indirim 2.99 yerine 0.99

  iPhone için özenle haz?rlad???m?z kanun u çalarken gerçekten büyük bir zevk alacaks?n?z.Gerçek kanuna birebir uygun olarak tasarlanan sanal enstruman?m?z?n baz? özellikleri ?öyle ;

 • Multible touch özelli?i sayesinde ayn? anda iki elinizide kullanabilirsiniz.Örne?in gerçek kanundaki gibi sol elinizin parmaklar? ile akorlar? çalarken sa? eliniz ile de melodi çalabileceksiniz.
 • Hassas koma ayar ekran? ile gerçek kanunda kullan?lan mandal sisteminden çok daha hassas bir sistem ile seslere istedi?iniz hassasiyette komalar verebileceksiniz.
 • Haz?r bemol, diyez ve naturel dü?meler ile kolayca istedi?iniz dizileri olu?turabilirsiniz.
 • Gerçek kanun'u profosyonel studyo ortam?nda kay?t ederek olu?turulmu?tur.
 • Notalar? görebilirsiniz.
 • Gerçek kanundan al?nan mandal efektleri kullan?lm??t?r.

 • Kanun ile Türk Musikisinin en hassas komalara sahip makamlar?n? rahatça çalabilirsiniz.Sadece e?lenmek için kullan?labilece?i gibi Profosyonel müzisyenlerin ve konservatuar ö?rencilerininde yararlanaca?? bir kaynakt?r.

  Kullanici yorumlari

 • Kanun çalan birisi olarak çok e?lenceli buldum bu kadar?n? beklemiyordum te?ekkürler app store?stanbul76
 • eme?inize yüre?inize ve ellerinize sa?l?k çok te?ekkürler mükemmeltodoza
 • Klasik Türk Musikisi sevenller için muhte?em bir uygulama.Kesinlikle tavsiye ederimdimidire
 • Çok ba?ar?l?.Bu kadar güzel olabilece?ini tahmin etmiyordum.Yapanlar?n ellerine sa?l?kNicknicktir


 • less...
  Volkeman QANUN

  You must sign-in to post your comment:

  You can signin with your 440Software account (MacMusic, PcMusic, 440TV, 440Forums, 440Software, ...) or via FaceBook, Twitter or Google.

  Other iOS Applications by Volkeman (1)

  This application allows you to play the Turkish and Arabic classical instrument UD on your iphone . ?t is very easy to use and is just the same as playing the...
   QANUN
   Volkeman QANUN
   Volkeman
   class
   'autodesc'