Baglama Tuner

Version 12.0
Prix 2.99€
Categorie Outils / Accordeurs
Note
Compatible avec
 • iPad2 3G
 • iPad2 Wifi
 • iPad 3G
 • iPad Wifi
 • iPhone 3GS
 • iPhone 4
 • iPod Touch 3eme Gen.
 • Langues ,
  Sorti le 5 janv. 2013
  Mis à jour le 1 avril 2023
  Taille 27.6 Mo
  Téléchargements0
  Ba?lama Tuner ad? üstünde ba?lama ve saz için akort yapmaya yard?mc? olmak üzere geli?tirilmi? bir programd?r. Hem gerçek enstrüman sesini dinleyip notas?n? gösterir, hem de tellerden ç?kmas? gereken sesleri kullan?c?ya çalar.
  Sap uzunlu?unu, akord düzenini ve modunu seçip akorda ba?layabilirsiniz. Akord yapaca??n?z teli a?a??daki üçgen buton larla veya tellere dokunarak seçip yukardaki hedef frekanslar? buldu?unuzda o telin akordu tamamlanm?? olacak.

  Kal?n, orta ince modlar?na ek olarak, özel modda istedi?iniz tonda akort da yapabilirsiniz. Bu modda cura dahil çok yüksek tonlara ula?abilirsiniz. Cura için genel olarak ba?laman?n bir oktav üzerini seçmelisiniz, yani ba?lama la3 ise la4 cura için uygun olacakt?r.

  Uygulama hem oktav ba??ms?z (yani tek tel seçimiyle bam telini de...
  plus...
  Ba?lama Tuner ad? üstünde ba?lama ve saz için akort yapmaya yard?mc? olmak üzere geli?tirilmi? bir programd?r. Hem gerçek enstrüman sesini dinleyip notas?n? gösterir, hem de tellerden ç?kmas? gereken sesleri kullan?c?ya çalar.
  Sap uzunlu?unu, akord düzenini ve modunu seçip akorda ba?layabilirsiniz. Akord yapaca??n?z teli a?a??daki üçgen buton larla veya tellere dokunarak seçip yukardaki hedef frekanslar? buldu?unuzda o telin akordu tamamlanm?? olacak.

  Kal?n, orta ince modlar?na ek olarak, özel modda istedi?iniz tonda akort da yapabilirsiniz. Bu modda cura dahil çok yüksek tonlara ula?abilirsiniz. Cura için genel olarak ba?laman?n bir oktav üzerini seçmelisiniz, yani ba?lama la3 ise la4 cura için uygun olacakt?r.

  Uygulama hem oktav ba??ms?z (yani tek tel seçimiyle bam telini de akortlayabiliyorsunuz), hem de tek tek telleri (bamlar? ayr?) seçerek çal??abiliyor. Ayr?ca otomatik tel seçimi modunda duydu?u sese en yak?n
  teli kendisi seçiyor.

  Yeni ba?layanlar için oktav ba??ms?z modu ve otomatik tel seçimini önermiyoruz.

  ?leri düzey kullan?c?lar ayr?ca Sap/Düzen ba??ms?z modda, kendi istedikleri notalar? özgürce seçip onlara göre de akort yapabilirler.

  Akordunuzu yapt?ktan sonra offline çal??abilen, 20 binden fazla sözden olu?an Türkü Sözleri ar?ivini de kullanabilirsiniz. Ar?ivi hem türkü sözündeki kelimelerden hem de söz içeriklerinde tarayabilir, favorilerinizi i?aretleyebilir ve s?ralayabilirsiniz. Daha sonra kayan sözler e?li?inde ba?laman?z? çalabilirsiniz.

  Çal/Dinle k?sm?ndaki amfi ve ses efektlerini sadece kulakl???n?z? telefona takarak kullanabilirsiniz. 10-Bant Ekolayzer ve çok geni? özelliklerdeki Reverb, Delay, Distortion filtreleriyle, telefonunuzda stüdyo efektlerini yakalayabilirsiniz. Ayr?ca kendi kay?tlar?n?z? yap?p payla?abilirsiniz.

  Türkülere özel geli?tirilmi? metronomuyla, ritimleri 2 ve üçlü gruplar halinde çal??abilirsiniz.

  moins...
  Yasar Bozdag Baglama Tuner

  Vous devez vous identifier pour poster un commentaire:

  Identifiez vous grace à votre compte 440Software (MacMusic, PcMusic, 440TV, 440Forums, 440Software, ...) ou via votre compte FaceBook, Twitter ou Google.

  Autres Applications iOS par Yasar Bozdag (4)

  Guitar Tuner is a tool for tuning classical and acoustic guitars. Some of the features are * It can listen to instrument sound and measure the sound frequency....
  Kemençe Tuner kemençe için akort yapmaya yard?mc? olmak üzere geli?tirilmi? bir programd?r. * gerçek enstrüman sesini dinleyip notas?n? gösterir, do?ru notay?...
  UD Tuner is a tool for tuning Turkish/Arabic musical instrument Oud. It can also tune instruments cumbus, tanbur and lute *It can listen to instrument sound...
  Violin Tuner is a tool for tuning musical instrument violin. It * listens to instrument sound with your iPhone microphone and measures the sound frequency...
   Baglama Tuner
   Yasar Bozdag Baglama Tuner
   Yasar Bozdag
   abilirsiniz
   modda
   akort
   oktav
   akord
   Yasar Bozdag
   telecharger
   iphone
   ipad
   audio
   music
   ios
   ipod
  user
  Bienvenue visiteur:
  Sponsor
  Partager