Yasar Bozdag

Applications iPhone/iPad par Yasar Bozdag

Ba?lama Tuner ad? üstünde ba?lama ve saz için akort yapmaya yard?mc? olmak üzere geli?tirilmi? bir programd?r. Hem gerçek enstrüman sesini dinleyip notas?n?...
Guitar Tuner is a tool for tuning classical and acoustic guitars. Some of the features are * It can listen to instrument sound and measure the sound frequency....
Kemençe Tuner kemençe için akort yapmaya yard?mc? olmak üzere geli?tirilmi? bir programd?r. * gerçek enstrüman sesini dinleyip notas?n? gösterir, do?ru notay?...
Metronom, müzikle u?ra?an herkes için çok önemli bir gereksinimdir. Çal???m?z ya da söyleyi?lerimiz metronoma uygun oldu?u sürece ortaya güzel müzikler ç?kar. Bu...
UD Tuner is a tool for tuning Turkish/Arabic musical instrument Oud. It can also tune instruments cumbus, tanbur and lute *It can listen to instrument sound...
Violin Tuner is a tool for tuning musical instrument violin. It * listens to instrument sound with your iPhone microphone and measures the sound frequency...
user
Bienvenue visiteur:
Sponsor
Partager