Ringabella

Version 1.0.5
Prix 1.09€
Categorie Outils / Edition Audio
Note
Compatible avec
 • Tous les appareils
 • iPad2 3G
 • iPad2 Wifi
 • iPad 3G
 • iPad Wifi
 • iPhone 3G
 • iPhone 3GS
 • iPhone 4
 • iPod Touch avec micro
 • iPod Touch 4eme Gen.
 • iPod Touch 3eme Gen.
 • Langues ,
  Sorti le 4 déc. 2011
  Mis à jour le 29 mars 2021
  Taille 5.1 Mo
  Téléchargements36
  Ringabella kullan?m? kolay, geli?mi? bir zil sesi tasarlay?c?s?d?r. Arayüzü donmayan, h?zl?, gerçek ses analizi yapabilen, üzerinden haz?rlad???n?z zil seslerine ula?man?z? sa?layan geli?mi? bir uygulamad?r.

  Ne?eli bir zil sesi yap?n ve her gelen aramaya cevap vermeden önce gülümseyin.

 • Ak?ll? otomatik-önizleme özelli?i ile kolay giri? ç?k?? noktas? belirleme.
 • Hassasca fade ve parça giri? ç?k?? noktas? belirleme.
 • K?rpma özelli?i ile var olan zil sesleri tekrar tekrar düzenlenebilir.
 • Asl?n? düzenleme özelli?i ile, daha önce haz?rlanm?? olan bir zil sesinin orijinal hali tekrar aç?labilir.
 • Gerçek ses verisi analizi yap?l?r ve bu i?lem kullan?m? engellemez, sizi...
 • plus...
  Ringabella kullan?m? kolay, geli?mi? bir zil sesi tasarlay?c?s?d?r. Arayüzü donmayan, h?zl?, gerçek ses analizi yapabilen, üzerinden haz?rlad???n?z zil seslerine ula?man?z? sa?layan geli?mi? bir uygulamad?r.

  Ne?eli bir zil sesi yap?n ve her gelen aramaya cevap vermeden önce gülümseyin.

 • Ak?ll? otomatik-önizleme özelli?i ile kolay giri? ç?k?? noktas? belirleme.
 • Hassasca fade ve parça giri? ç?k?? noktas? belirleme.
 • K?rpma özelli?i ile var olan zil sesleri tekrar tekrar düzenlenebilir.
 • Asl?n? düzenleme özelli?i ile, daha önce haz?rlanm?? olan bir zil sesinin orijinal hali tekrar aç?labilir.
 • Gerçek ses verisi analizi yap?l?r ve bu i?lem kullan?m? engellemez, sizi bekletmez. Bu analizi beklemeden tüm i?lemlerinize devam edebilirsiniz.
 • “Bu dü?me ne i?e yar?yor?” derdiniz olmaz! Dinamik yard?m sistemi ile derhal bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Lütfen Dikkat!
 • iOS, 3. parti zil seslerinin do?rudan cihaz üzerinden atanmas?na izin vermedi?i için, zil seslerini cihaz?n?za bilgisayar?n?z üzerinden tekrar aktararak ayarlaman?z gerekiyor. Bu noktada, iTunes kullanarak zil seslerinizi aktaracak olursan?z, herhangi bir yan etki olmamas? için, senkronizasyon ayarlar?n?z? lütfen kontrol edin; çünkü cihaz?n?z?n içindeki müzikleri, iTunes ile senkronize etmesi durumunda, e?er müziklerinizi yüklemek için kulland???n?z iTunes'dan farkl? bir iTunes kullan?yorsan?z ve içerisinde müzik bulunmuyorsa, cihaz?n?zdan da müzikleriniz silinebilir. Bu aç?klamada yazanlar, 3. parti tüm uygulamalar için geçerlidir. E?er emin de?ilseniz, zil sesini cihaz?n?za aktar?rken fiziksel olarak yan?n?zda olup, sizinle bu i?lemi yapabilecek birisine dan??man?z? öneriyoruz. Uygulama içerisindeki yard?m dökümanlar?ndan da detayl? olarak aktar?m i?lemini nas?l yapabilece?inizi ö?renebilirsiniz. Dilerseniz Apple'?n bu konuya has haz?rlad??? sayfas?na https://support.apple.com/tr-tr/HT201253 adresinden ula?abilirsiniz.
 • moins...
  Cahit cercioglu Ringabella

  Vous devez vous identifier pour poster un commentaire:

  Identifiez vous grace à votre compte 440Software (MacMusic, PcMusic, 440TV, 440Forums, 440Software, ...) ou via votre compte FaceBook, Twitter ou Google.

   Ringabella
   Cahit cercioglu Ringabella
   Cahit cercioglu
   class
   'autodesc'
   cihaz
   tekrar
   zerinden
  user
  Bienvenue visiteur:
  Sponsor
  Partager